För första gången hittas kväve i Mars-jorden, ett väsentligt element för livet

För första gången har kväveföreningar detekterats på Marsytan, ett väsentligt element för livet på jorden. Personen som är ansvarig för denna upptäckt har varit roveren nyfikenhet av NASA, speciellt i prover av ytstoft som i material som grävts ut i sedimenten av den gamla kratern Gale.

Föreningarna förekommer i form av kväveoxid, en biokemiskt tillgänglig kvävekälla och är avgörande för den röda planetenes förmåga. Tidigare hade denna förening detekterats i atmosfären, men inte på ytan. Nivåerna för kvävekoncentration i mars är mellan 20-250 nanomoler (nmol).

Enligt forskaren Alberto G. Fairen, från Astrobiology Center (INTA-CSIC) och medförfattare till verket som just har publicerats i tidningen PNAS:

Aldrig tidigare har kväveföreningar identifierats på ytan av Mars, eller in situ genom rovers eller landers, eller med orbiters; Han hade bara dykt upp på vissa Martian-meteoriter. (...) förekomsten av en biokemiskt tillgänglig kvävekälla på Mars verkar vara ett grundläggande krav för planets möjliga livsmiljö (...) på jorden, kväve är en av de väsentliga kemiska elementen för livet och nitrat är en biokemisk källa N tillgängligt för levande varelser på vår planet.