I detta bilrace är avståndet mindre än 100 nanometer

Detta är det första nanocarloppet i världen och kommer att hållas i ett Tolouse-laboratorium den 28 april. Loppet, med bilar som inte kan ses med blotta ögat, kommer att organiseras av National Center for Scientific Research (CNRS).

Dessutom, loppet kommer bara att vara 100 nanometer.

Nanocoches

Sex lag från tre kontinenter måste tävla med fordon som kommer att ha en period på 36 timmar för att resa ett avstånd på hundra nanometer, mindre än en tusendel av storleken på ett mänskligt hår.

Och hela loppet kommer att äga rum på en guldbana 50 000 gånger tunnare än ett pennslagoch de kommer att röra sig tack vare den elektriska impulsen som ett mikroskop ger. Banan förblir dessutom kyld till några grader över absolut noll.

Målet är att locka människor med nanoteknologi och molekylära maskiner, säger medarrangören Christian Joachim, en kemist som arbetar vid Centrum för materialutveckling och strukturstudier i Toulouse. Tävlingen kan också ge vetenskaplig insikt till tävlande som vill lära sig mer om hur enskilda molekyler interagerar med ytor.

reklam