Detta är det första läkemedlet som fungerar som ett njurskydd

När njuren misslyckas i det som kallas akut njursvikt Förmågan att ta bort detta avfall förloras, vilket kan orsaka kronisk sjukdom eller till och med dödsfall. Nu har forskare vid sjukhuset Gregorio Marañón patenterat en molekyl som fungerar som ett skydd för njurarna mot toxiciteten hos andra läkemedel som används för att behandla cancer eller infektioner.

Forskarna säger att det är den första nephroprotector som utvecklas och Det hjälper till att förebygga akut njursvikt hos patienter, som i mer än 40% genereras av biverkningar.

Njursvikt

Det nya läkemedlet, kallad cilastatin skyddar, njuren i mer än 80% av fallen mot toxiciteten för läkemedel som används vid behandling av vissa cancerformer, transplantationer eller infektioner. Så detaljerat Alberto Weaver, chef för patofysiologilaboratoriet vid Madrid-sjukhuset:

Läkemedlet kan säkert använda andra läkemedel mot njurarna som utan cilastatin skulle skada njuren. Detta ökar säkerheten för cancerbehandling, läkemedel för transplantatavstötning kan fortsätta att användas och nya antibiotika vars användning var oöverkomligt på grund av den skada som de producerade på njurnivå kan börja användas.