Dieselmotorer förorenar mindre tack vare detta nya fynd

För att ytterligare minska utsläppen av kväveoxider som orsakar utsläpp av avgaser från dieselmotorer har en grupp forskare upptäckt en ny reaktionsmekanism som kan användas att förbättra katalysatorutformningen av föroreningsregleringssystem.

Forskningen fokuserar på en typ av katalysator som kallas zeoliter.

Zeoliter

Zeoliterna har en kristallin struktur som innehåller små porer med ungefär en nanometer i diameter. Som en av författarna till detta fynd förklarar, Rajamani Gounder, Professor i kemiteknik vid School of Chemical Engineering vid Purdue University i Indiana, en viktig egenskap hos katalysatorn har upptäckts för att kunna omvandla kväveoxider.

Studien, publicerad i Science, har också som författare William Schneider, Professor i teknik vid University of Notre Dame, även i Indiana, som har sagt:

Resultaten här pekar på en tidigare okänd katalytisk mekanism och pekar också på nya riktningar för att upptäcka bättre katalysatorer. Detta är en reaktion av stor miljövikt som används för att rengöra avgaserna.