De flesta känner inte intensiv smärta när de dör

Om det som skrämmer dig mest om döden är lidande, är goda nyheter: du kommer förmodligen inte att dö och lida det otänkbara. De flesta människor, när de dör, Han gör det utan att uppleva svår smärta.

Med andra ord lämnar vi i fred.

Palliativ vård

Beviset om palliativ vård är att smärta och andra symtom, som trötthet, sömnlöshet och andning, förbättras när människor närmar sig döden. Mer än 85% av patienterna med palliativ vård har inga allvarliga symtom när de dör.

Denna palliativa vård inkluderar mer ingående bedömningar av patientens behov, bättre mediciner och bättre tvärvetenskaplig vård (inte bara läkare och sjuksköterskor, utan också hälsoarbetare som terapeuter, rådgivare etc.).

I motsats till populära uppfattningar, människor under sina sista dagar och timmar upplever mindre smärta och andra problem än tidigare i sin sjukdom. Under 2016 rapporterade ungefär en fjärdedel av alla patienter med palliativ vård (26%) som hade ett eller flera allvarliga symtom när palliativ vård inleddes. Detta minskade till 13,9% när döden närmade sig.
Bild | Xu-Gong