Runt det supermassiva svarta hålet i vår galax finns tolv hål till

en supermassivt svart hål Det är ett svart hål med en massa av storleksordningen miljoner eller tiotals miljarder solmassor. I mitten av vår galax, Vintergatan, finns det en, kallad Skytten A. Nu verkar det ha bekräftats att runt detta hål finns dessutom tolv mindre massiva hål, enligt en ny studie utförd av astrofysiker vid Columbia University.

Lär dig hur hål interagerar

Skytten A är omgiven av en gloria av gas och damm som ger den perfekta grogrunden för födelsen av massiva stjärnor, som lever, dör och kan bli svarta hål.

Enligt Columbia-astrofysiker Chuck Hailey, meddirektör för Columbia Astrophysics Lab och huvudförfattare till studien, i flera år utan framgång sökte bevis som stödjer teorin om att tusentals svarta hål omger supermassiva svarta hål (SMBH) i mitten av stora galaxer. Men vi kan bara studera Skytten A, eftersom galaxer fortfarande är för långt bakom oss (även om det finns entydiga dynamiska bevis på supermassiva svarta hål endast i en handfull galaxer).

Med hjälp av data från Chandra röntgenobservatorium för att testa deras teknik kunde forskarna bevisa förekomsten av tolv av dessa hål som omger Sagirario A, men det kan finnas många fler i storleksordningen tusentals.