Turism är inte hållbar och 10% av växthuseffekten tillskrivs den

Nästan 10% av utsläppen av växthusgaser kommer från det globala miljöavtrycket för turism. En siffra som är ungefär fyra gånger högre än tidigare uppskattningar.

Detta föreslår en ny studie av forskare vid University of Sydney.

Ohållbar turism

Enligt studien, som inkluderade mer än 1 miljard leveranskedjor och deras påverkan på atmosfären, USA ansvarar för majoriteten av utsläppen som genereras av turismen i allmänhet.

Och små öar lockar en oproportionerlig andel av koldioxidutsläppen, med hänsyn till deras lilla befolkning, genom internationella ankomster. Enligt författaren Arunima Malik, från Sydney School of Physics:

Vår analys är en global vision om de verkliga kostnaderna för turism, inklusive förbrukningsvaror som mat och souvenirer. Det är en fullständig utvärdering av livscykeln för världsturism, vilket säkerställer att vi inte tappar någon påverkan. Denna forskning fyller ett avgörande gap som identifierats av World Tourism Organization och World Meteorological Organization för att omfattande kvantifiera det globala turistavtrycket.

Innan vilken koldioxidskatter eller koldioxidhandelssystem kan krävassärskilt för luftfartssektorn för att minska framtida tillväxt
Bild | tatomarpr