Världens första bio-tegel som produceras av mänsklig urin

Genom en naturlig process liknande snäckskal, har forskare från University of Cape Town tänkt på världens första bio-tegel tillverkad av mänsklig urin.

Konceptet att använda urea för att odla tegel testades i USA för några år sedan med syntetiska lösningar, men det är första gången som verklig mänsklig urin har använts för första gången. Studien publiceras i Journal of Environmental Chemical Engineering.

Process

Tekniskt betecknar utfällning av mikrobiellt karbonat. I det här fallet lös sand koloniseras med bakterier som producerar ureas. Ett enzym, ureas bryter urea i urinen medan det producerar kalciumkarbonat genom en komplex kemisk reaktion.

Normala tegelstenar bakas vid temperaturer runt 1 400 ° C och producerar stora mängder koldioxid, men dessa tillverkas vid rumstemperatur. Dessutom producerar bio-tegelprocessen kväve- och kaliumbiprodukter, som är viktiga komponenter i kommersiellt gödselmedel. När det gäller dess hårdhet, Dyllon randall, forskarhandledare, antecknar:

Om en kund ville ha en tegel som var starkare än 40 procent kalksten skulle det tillåta bakterierna att stärka det fasta ämnet genom att få det att växa längre. Ju längre du låter små bakterier producera cementet, desto starkare blir produkten. Vi kan optimera den processen.