Du kommer att rösta för att ändra definitionen av "kilogram" för att göra den mer exakt

Från 13 till 16 november kommer det att diskuteras i Versailles den nya kilogramdefinitionen, med syftet att hänvisa till en mer stabil mätbas och möjliggöra utveckling av mer exakta mätanordningar.

De 60 medlemsländerna som utgör generalkonferensen om vikter och åtgärder kommer att rösta för att byta till ett system där kilo kommer att definieras indirekt, genom att använda Planck-konstanten.

Plancks konstant

Fyra av de basenheter som används i det metriska systemet (kilogram, amp, mol och kelvin) kommer att omdefinieras denna vecka av Allmän konferens om vikter och åtgärder.

För närvarande definieras kilogram (den officiella massenheten) officiellt som massan på en cylinder tillverkad av en platina-iridiumlegering inrymd i en klocka i Frankrike. Om definitionen ändras fruktar, sedan kilogram en ny basenhet erhållen av ett instrument som kallas Kibble skala, ursprungligen kallad wattbalansen. Kibble eller Watt Balance är ett instrument som är utformat för att mäta massor mycket exakt och registrerar elektrisk ström och spänning.

Detta instrument mäter mängden elektrisk ström som är nödvändig för att skapa en elektromagnetisk kraft som är lika med en kraft som verkar på en given massa. Det är under den andra etappen som Planks konstant kommer in.

Om åtgärderna godkänns träder i kraft i maj nästa år.

Mollen är den enhet med vilken mängden ämne mäts. Amperen är enheten för elektrisk strömstyrka. Kelvin är temperaturenheten som börjar från absolut noll.