Så här ser ett 3D-tryckblock ut att använda simulerat måndamm som råmaterial

För att visa genomförbarheten att bygga en månbas med lokala byggnadsmaterial, Detta 1,5 ton-block har tryckts i 3D från simulerat måndamm av forskare från laboratoriet vid ESEC ESTEC tekniska centrum i Nederländerna.

Strukturen genomfördes under ett första genomförbarhetsprojekt på 3D-måntryck.

Måntryck

Stycket är inte tillverkat av riktigt måndamm utan i en kopia av regoliten tillverkas här på jorden med samma egenskaper.

Mångolvet är det material som kommer att fungera som ett skyddande ramverk. Detta material består av grå regolit, är resultatet av mekanisk sönderdelning av basaltiska bergarter, orsakade av kontinuerliga meteorpåverkan och interstellärt bombardement av atompartiklar som laddats under miljoner år.

Regolith, blandad och bunden med magnesiumoxid resulterar i ett betongliknande material och en byggnad kan färdigställas på en vecka.

den n-Situ resursanvändning (ISRU) har under de senaste decennierna blivit en av de mest framstående sätten att bygga en bosättning på månen. Användningen av lokala resurser för att minska uppdragets massa, kostnader och risk är avgörande i framtida undersökningsscenarier. En nyligen avslutad studie undersökte också alla sätt på vilka 3D-tryckning skulle kunna bidra till byggandet och driften av en månbas. Europeiska rymdorganisationen har därefter undersökt andra typer av 3D-måntryck, inklusive solsintring och keramik.