Ju mindre vi tänker på något, desto mer kommer vi att gilla det

När vi ser en film, kapitel i en serie, en pjäs eller något annat, har vi en snabb upplevelse, där resonemanget inte är så mycket involverat. Och vi säger att vi gillade det eller inte mer direkt.

Men om vi börjar leta efter orsakerna till varför vi gillar det, kan det leda till att vår personliga åsikt om den showen minskar. Sammanfattningsvis: Ju mindre vi tänker på något, desto mer kommer vi att gilla det, som en studie av Christopher K. Hsee visade.

Förtrogenhet

De flesta av oss tenderar att lyssna på musik som låter som den musik vi redan känner, att leta efter filmer med karaktärer, skådespelare och tomter som vi känner igen och till och med uppmärksamma politiska idéer som är bekanta eller trevliga, inte tvärtom (särskilt om dessa idéer verkar mycket komplicerade).

Det är därför ett konstverk tappar poäng om vi letar efter skäl, vi undersöker det ... eftersom det är mindre kännbart som ett monolitiskt block: När vi ser ett konstverk som påminner oss om något som vi har fått höra som är berömt, känner vi känslan av erkännande och tillskriver den känslan till själva konstverket.

Och det extrapoleras till många andra sammanhang, vilket gör att kännedom, flytande och fakta förenas mycket mer med varandra än vi är medvetna om. Som han förklarar Derek Thompson i Hits skapare:

Makarna erbjuder överlägsen bedömning av sina partners när de uppmanas att nämna en mindre mängd av deras goda egenskaper. När något är svårt att tänka på tenderar getne att överföra obehag i tanken till tanken objektet.